Pegasso

Palvelut

Sisäiset seurannat ja sisäinen laskenta

Yrityksen sisäisten seurantojen avulla tunnistetaan, kerätään ja raportoidaan organisaation sisäisesti syntyvää arvokasta tietoa. Sisäiset seurannat ovat myös edellytys paitsi tarkoituksenmukaiselle sisäiselle laskennalle, mutta myös yrityksen nopealle reagointikyvylle.

Hyvän ja tehokkaan sisäisen seurannan tuottamaa tietoa käytetään pohjana sisäiselle laskennalle kuten kustannuslaskennalle, tuottavuudelle, tehokkuudelle ja hinnoittelulle. Myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyden varmistamiseen. Siinä missä kirjanpito eli ulkoinen laskenta tuottaa lakisääteistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta pääasiassa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, sisäisen laskennan tehtävänä on tuottaa näistä laskentarajoitteista vapaata tietoa yrityksen vastuuhenkilöille toiminnan eri osa-alueiden (asiakkaat, tuotteet, investoinnit, ostot, henkilöstö jne.) taloudellisuudesta ja kannattavuudesta päätöksenteon tueksi.

Sisäisen laskennan hyödyt yritykselle ovat kiistattomat! Voit sen avulla saada esimerkiksi aikaisia signaaleja siitä, kun odotettavissa on muutoksia – hyviä tai huonoja. Tutustu sisäisen laskennan palveluihimme tai lue esimerkkejä blogistamme.